Porosztályok

A porosztályok besorolásához mérvadó nemzetközi irányelv az EN 60335-2-69 EU- szabvány. 

Ez a szabvány a porokat három osztályba sorolja: L, M és H.

 

Az összes egészségre káros por esetén a porosztályon belül létezik egy rögzített munkahelyi határérték (AGW) mg/m3 levegő egységben. 

A munkahelyi határérték (AGW) megadja azt a maximális porkoncentrációta belélegzett levegőben, amely várhatóan még hosszabb munkavégzés 

(napi nyolc óra, heti öt napon át) esetén sem jár káros egészségügyi hatásokkal. 

Minél alacsonyabb a mg/m3 értékben megadott AGW a levegőben, annál veszélyesebb a por, és annál veszélyesebb az egészségre. 

A nemzetközi IEC 60335-2-69  szabvány M és H porosztályú elszívók esetén megköveteli a szűrőzsák használatát, 

mivel a por ártalmatlanítása is pormentesen kell történjen, ami csak a mikrószálas porzsákok használatával érhető el. 

 Porosztály
Maximális 
áteresztési fokozat
Munkahelyi 
határérték 
például* 
L ≤  1,0 % AGW limit
> 1 mg/m³
Corian, Grafit, Puhafa
M < 0,1 % AGW limit
≥ 0,1 mg/m³
Faporok (bükkfa, tölgyfa ) kvarctartalmú beton
H < 0,005% AGW limit
< 0,1 mg/m³
rákkeltő porok, ólom, szén, kátrány, nikkel, kobalt, 
vörösréz, kadmium stb. 
penész, baktériumok, csírák 
formaldehid  azbeszt