Letölthető formátumhoz kattintson ide.

A PORZSÁKCENTRUM.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ RENDELÉSEKRE A CONTACT D BT. ÁLTAL KÍNÁLT TERMÉKEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓAN A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1. A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott és európai uniós tagállamba irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Contact D Bt. („Eladó” vagy „Szolgáltató”) a porzsakcentrum.hu weboldalon („weboldal”) található elektronikus áruházon („porzsákcentrum.hu Webáruház”) keresztül nyújt, a Ptk 8:1 § (1) bekezdése 3.pontja szerint fogyasztónak minősülőmegrendelő („Vevő” vagy „Ügyfél”) részére.2. A porzsákcentrum.hu Webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés annak leadását követően a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség az 4. pontban meghatározott elérhetőségeken.3. A porzsákcentrum.hu Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak. A megkötött szerződést Szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. A megkötött szerződés a weboldalon hozzáférhető, annak tartalmát az Ügyfél elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


4. A Szolgáltató személyére vonatkozó adatok:

Szolgáltató cégneve: CONTACT D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Képviselő: Kovács Zoltán Norbert ügyvezető

Székhelye, és postai címe: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 3.

Telephely: 8200 Veszprém, Ady E. u. 7/B. fsz. 3.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 19-06-502648

A Szolgáltató adószáma: 27255052-2-19

Internet cím: https://www.porzsakcentrum.hu

E-mail: kapcsolat@porzsakcentrum.hu

Telefon: 30/2609-515 vagy 30/3858-903

Szolgáltató nem vetette alá magát az Fttv. szerinti magatartási kódexnek.

Tárhelyszolgáltató: E. N. S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

Képviselő: dr. Nádasdy-Nagy Balázs vezérigazgató

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. épület 2. emelet

E-mail: info@ens.hu2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


1. Árjegyzék: az Eladó hivatalos internetes oldalán (www.porzsakcentrum.hu) közzétett Termékekre vonatkozó lista
árak.

2. Fogyasztónakaza természetesszemély tekinthető,aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek hatálya nem terjed ki azonban a Felek egyéb kereskedelmi ügyleteire, továbbá külön dokumentum tartalmazza a fogyasztónak nem minősülő megrendelőkkel kötött szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket.


3. Felek: Eladó és Vevő.

4. Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Vevő Termékeket rendel meg az Eladótól, és amely a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban kerül átadásra vagy leszállításra.

5. Reklamáció: aVevőnek amegvásárolt Termékkel kapcsolatbanfelmerült kellékszavatossági igényének az Eladó irányában történő bejelentése.

6. Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének helye, mely Magyarország területén található.

7. Szállítási okmány: az Eladó által kibocsátott számla, amelyek alapján történik a megrendelt Termékek átadásának és átvételének igazolása az Eladó és a Vevő között.

8. Termék: az Eladó weboldalán kínált és specifikált áru.

9. Vevő, Ügyfél: az aszemély, aki ajelenÁSZF-benleírtakkal összhangban a Szolgáltató weboldalán, esetleg telefonon vagy e-mail útján rendel az Eladótól terméket.

10. Eladó üzlete: 8200 Veszprém, Ady E. u. 7/B. fsz. 3.3. REGISZTRÁCIÓ


A porzsákcentrum.hu Webáruház szolgáltatásai regisztráció nélkül elérhetők.4. TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ, VÉTELÁR
1. Tájékoztatása termékekről: A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni.2. Tájékoztatás a vételárról és egyéb járulékos költségekről: A vételár mindig a kiválasztott termék mellett Ft-ban feltüntetett bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, de nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyről a „Kiszállítás” menüpontban tájékozódhat.


3. Nyilvánvalóan téves - pl. a termékközismert,általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő ár közzététele esetén – így pl. esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár estén -a Szolgáltató nemköteles a terméket ezena hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, de a módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.5. MEGRENDELÉS MENETE
1. A Szolgáltató a megrendelést a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, miután az Ügyfél elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit és a megrendeléshez szükségesvalamennyimezőt maradéktalanulkitöltötte. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. A kosárba kell helyezni a kívánt terméket, majd kattintani a „Fizetni szeretnék” feliratra, ezt követően az űrlapon meg kell adni a szükséges adatokat. Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgydöntött,hogy szeretné megvásárolni azokat, akkor azt a „Termék megrendelése fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva megteheti.


Megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
Jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


3. Fizetési módok:

a) utánvét esetén: kiszállítást követően a futárcégnél,

b) ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetést követően banki átutalással.6. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA


Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére 48 órán belül e-mailben visszajelzést küld arról, hogy az Ügyfél megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. Amennyiben ez a visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül megszűnik.7. SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut futárcég igénybe vételével szállítja ki az Ügyfél által megadott címre. A szállítási díjtételeket a „Kiszállítás” menüpontban teszi közzé a Szolgáltató.

2. A weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából csakis akkor minősülnek egy megrendelésnek, amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi a megjegyzés rovatban, hogy már rendelt, és a Szolgáltató visszajelzése alapján mód van a rendelések összevont kezelésére. Egyéb esetben az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

3. A megrendelt és visszaigazolt termék kiszállítására legkésőbb 30 munkanapon belül kerül sor. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az Ügyfélnek a kiszállítás idő intervallumára vonatkozó igényét.


Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Készleten nem lévő termék rendelése esetén a szállítás időpontjáról külön egyeztetésre kerül sor.

4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzése alapján – az Ügyfél az Eladó üzletében is átveheti. Az átvétel helyéről és idejéről az Eladó E-mail és/vagy telefon útján értesíti az Ügyfelet.8. KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSEladó nem különbözteti meg a weboldal használatával összefüggésben Magyarország területén ésaz azon kívül azEurópai Unió területén belüli vevőket.

A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vevő tagállama szerinti nyelven kommunikálni Vevővel.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazat specifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul


megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vevőket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vevőknek is.

Amennyiben Vevő az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely másEurópaiUniós tagállamterületére, ezt kérheti a nem magyarországi vevő is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vevő az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vevő is.

Egyebekben a Vevő kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vevőt ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vevő a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vevő számára.

9. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL


1. Az Ügyfél a megrendelt termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán vagy e-mail-ben a Szolgáltatóhoz. Az elállás joga az Eladó üzletében történő személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél jelen ÁSZF 1. számú Melléklete szerinti minta nyilatkozatot felhasználva is megteheti elállási nyilatkozatát. Ha az Ügyfél emellett dönt, az elállási nyilatkozat megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja a Szolgáltató.

2. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az elállással


érintett terméket utánvétellel nem lehet visszaszolgáltatni. Amennyiben a terméket személyesen vette át az Eladó üzletében, elállás esetén ugyanide kell az Ügyfélnek visszajuttatnia.

3. Elállás esetén az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14naponbelül visszaküldeni vagy átadni. Ahatáridő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a14napos határidő letelte előttelküldi a terméket. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

5. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

6. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát a lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást az Ügyfél felbontotta.10.PANASZKEZELÉSVevő a Termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az Eladó 1/4. pontban írt elérhetőségein terjesztheti elő szóban vagy írásban.

Szolgáltatóaszóbelipanasztazonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vevőnek.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz


másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.11.GARANCIA (KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS), SZAVATOSSÁG
1. Amennyiben az Ügyfél kötelező jótállás hatálya alá tartozó terméket vásárol, Szolgáltató a vonatkozó jótállás időtartamát és feltételeit (tartalmát) egyrészt jelen ÁSZF Mellékletében, másrészt a garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli, mely garanciajegyet az Ügyfél legkésőbb a termék átvételekor kap meg a termékkel együtt. Ügyfél kizárólagaSzolgáltatóáltal atermék átvételekor átadottjótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla (blokk) bemutatása, illetve átadása esetén jogosult a jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell – ez vonatkozik kellékszavatossági igény bejelentésére is.2. Ha az Ügyfél a kötelező jótállásos termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató a terméket kicseréli, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

3. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használatból). Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

4. A jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében található, a 45/2014. Kormányrendeletben közreadott mintatájékoztató ad tájékoztatást az Ügyfelet megillető kellékszavatossági, termékszavatossági, és kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetén az Ügyfelet megillető jogokról. Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a kellékszavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje két év, a kötelező jótállásé egy év. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

5. Vita esetén Felek igyekeznek azt békés úton rendezni. Az Ügyfél a szavatossági, illetőleg jótállási igényét akár E-mailen, telefonon, de személyesen az Eladó üzletében is előadhatja. Az Ügyfél jogosult a jelen ÁSZF alapjánlétrejött szerződésből eredőjogvitájával bírósághoz, illetőleg


békéltető testülethez fordulni. A szolgáltató székhelye szerint békéltető testület elérhetőségei:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefon: +36-88-814-121

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

A békéltető testületen kívül az Ügyfél jogosult az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platformot is igénybe venni (http://ec.europa.eu/odr).


12. FEELŐSSÉG, TULAJDONJOG FENNTARTÁS1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen és nagy gondossággal kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3. A weoboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Szolgáltató a megrendelt termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

13. SZERZŐI JOGOK

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,illetve más szellemi alkotásnak(ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. ASzolgáltatójogosult jelenÁSZF feltételeit indokolt esetbenegyoldalúan módosítani, azzal azonban, hogy a már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik. A leadott megrendelésre mindig a leadáskor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései irányadóak.

2. AzEladóaVevőáltal rendelkezésérebocsátottösszes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a weboldal láblécében érhető el.


3. A Szerződés megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.Veszprém, 2019. októberCONTACT D Bt.
1. SZÁMÚ MELLÉKLETELÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZATMINTA


T. Ügyfelünk!

Elállási szándéka esetén itt találja jogairól a tájékoztatást, és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti mintát, melyet elállása esetén felhasználhat.

Tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő1. termék adásvételére irányuló szerződés esetében (termék-adásvételekor) attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt (a fuvarozótól eltérő harmadik) személy a terméket átveszi

2. több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt (a fuvarozótól eltérő harmadik) személy az utolsó terméket átveszi


3. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt (a fuvarozótól eltérő harmadik) személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi4. termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt (a fuvarozótól eltérő harmadik) személy átveszi az első terméket

Ha Ön elállási jogával élni kíván, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kell eljuttatnia Contact D Bt.-hez (személyesen, telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján), és felhasználhatja a lentebb közreadott minta nyilatkozatot.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Nyilatkozatminta az Ügyfél elállása/felmondása esetén:
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

............................................................................................................................

Név,cím ( az Ügyfél neve,címe )

……………………………………………...............................................................

............................................................................................................................

A megvásárolt termék:……………………………………………………….............Átvétel időpontja: …………………………………………………….............................................................Aláírás:
(amennyiben papíron kinyomtatva, postán küldi el a Szolgáltatónak a Nyilatkozatot)


Kelt: ………………………………2. SZÁMÚ MELLÉKLET
TÁJÉKOZTATÓ A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL

ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL (A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELETBŐL ÁTVÉVE)
1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Contact D Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,


hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Contact D Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméketnemüzleti tevékenysége körébengyártotta, illetve hoztaforgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.3. JÓTÁLLÁS („GARANCIA”)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön, mint fogyasztónak minősülő személy, akkor jogosult (kötelező) jótállásra, amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesített és Ön a 151/2003. Kormányrendelt alapján, annak Mellékletében felsorolt termékkategóriába eső terméket rendelt. Ilyen esetben ugyanazon jogosultságok közül választhat, melyeket fentebb, a „kellékszavatosság” címszó alatt bemutattunk.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.